کودکان هوشمند ایرانی برای رقابت‌های جهانی چرتکه شناخته شدند

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، رقابت ملی مسابقه محاسبات ذهنی با چرتکه 2022 PAMA در تهران برگزار و کودکان هوشمند ایرانی برای حضور در رقابت‌های سال ۲۰۲۲ روسیه شناخته شدند. در این دوره از رقابت‌ها ۱۳۶ کودک هوشمند ایرانی با انجام چندین دور رقابت محاسبات ذهنی، قهرمانان خود را شناختند؛  این در حالی است که … ادامه خواندن کودکان هوشمند ایرانی برای رقابت‌های جهانی چرتکه شناخته شدند