خلأ ارتباطی میان دانشجو و دانشگاه باید برطرف شود

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، دکتر هادی بهرامی احسان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این جلسه اظهار کرد: تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت دو سال، خلأ ارتباطی میان نهادهای رسمی کشور در بحث آموزش و دانشجویان ایجاد کرده است که باید با برنامه‌های موثر و مفید برطرف شود. وی ادامه داد: فضای مجازی به … ادامه خواندن خلأ ارتباطی میان دانشجو و دانشگاه باید برطرف شود