هدف تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی در وین چیست؟

خبرگزاری ایسنا سیدرضا صدرالحسینی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با تحرکات مجدد رژیم صهیونیستی برای نقش‌آفرینی و  تأثیرگذاری در  روند مذاکرات وین و سفر یک هیئت از این رژیم به اتریش در این زمینه اظهار کرد: برای بررسی این تحرکات و علت آن باید وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار دهیم. این رژیم از … ادامه خواندن هدف تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی در وین چیست؟