دور دوم سفرهای استانی با رویکرد« نظارت بر اجرای مصوبات» انجام می‌شود

خبرگزاری ایرنا : به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در یک بازه زمانی کمتر از یکسال رییس جمهور ٣١ سفر استانی و ٧ سفر موضوعی به داخل کشور داشت و در مجموع بیش از ٩٠٠ مصوبه در برداشته است که حدود پنج هزار و دو طرح … ادامه خواندن دور دوم سفرهای استانی با رویکرد« نظارت بر اجرای مصوبات» انجام می‌شود